पहाटे चारही वेळ, 20 वर्ष्याच्या तरुण मुलगीची हालत पाहून डॉक्टर सुद्धा रडू लागले…

पहाटे चारची वेळ! “डॉक्टर, इमरजन्सी”, या हाकेने मी खडबडून जागा झालो. अँबूलन्स मधील ड्रायव्हर सांगत होता,” बर्न ची केस आहे!” मी लगेच मामांना बोलावून पेशंट

लग्नानंतरचं प्रेम… पती-पत्नींनी अवश्य वाचा….

रात्री जेवण झाल्यावर सगळे गप्पा करत बसले आणि नीतूच्या लग्नाचा विषय निघाला … नीतू ला अनेक स्थळ सांगून येत होती पण तिला तिचं शिक्षण पूर्ण

तुम्ही डॉक्टर आहात का कसाई, डॉक्टरकडे पाहून जेव्हा एक जोडपे म्हणते…पुढे डॉक्टर जे करतात ते पाहून सर्वाचेच होशच उडतात…

डॉक्टरांच्या समोर जोडपं बसलं होतं . ” डॉक्टर , आम्हाला बाळ नकोय ! ” ” तुम्हाला कसं कळलं बाळ आहे म्हणून ? ” डॉक्टरांनी विचारलं