जर घरात आला हा पक्षी तर तुम्ही व्हाल मालामाल !

नमस्कार मित्रांनो आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो आपल्या आजूबाजूला अनेक घटना घडत असतात. या घटना शुभ आहेत की अशुभ आहेत हे जाणून घेण्याची अनेकांना ईच्या असते. पक्षी आपल्या जीवनातील एक अविभाज्य घटक आहेत. कधी कधी हे पक्षी आपल्या घरासमोर येऊन बसतात. कधी कधी आपल्या बाल्कनीत येतात तर बरेचसे पक्षी आपल्या घरात सुद्धा प्रवेश करतात.

आपल्या घरासमोर आलेली किंव्हा आपल्या घरात आलेले पक्षी हे शकुंनशास्त्राच्या दृष्टीने शुभ असतात की अशुभ असतात, या पक्ष्यांपासून आपल्याला काही नुकसान तर होत नाही ना? मित्रांनो याच संबंधीत आपण आज माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो काही पक्षी आपल्या घरात येणे, किंव्हा आपल्या बाल्कनीत येणे, आपल्या घराच्या छतावरती बसणे, आपल्या घरासमोरील झाडांवरती बसणं, हे खरं तर अत्यंत शुभ असत. काही पक्षी हे आपल्या घरात धन लक्ष्मी म्हणजेच माता लक्ष्मीच आगमन होणार आहे, आपण धन श्रीमंत होणार आहोत, याचे संकेत देत असतात. चला तर जाणून घेऊयात शकुनशास्त्रा नुसार पक्ष्याचं आपल्या घराजवळ किंव्हा आपल्या घरात येणं हे नेमके कोणत्या गोष्टींचे संकेत असतात.

मित्रांनो सुरुवात करूयात पोपटापासून. जर तुमच्या घरात किंव्हा घरासमोर अचानकपणे पोपट येऊन बसू लागले तर हे अत्यंत शुभ संकेत असतात की आपल्या घरात लवकरच धनप्राप्ती होणार आहे. धनलाभाचे नवनवीन योग निर्माण होणार आहेत आणि आपल्या घराची बरकत होणार आहे. आपल्या घरासमोर जर कावळा येऊन बसू लागला तर मित्रांनो लवकरच एखादा अतिथी म्हणजेच पाहुण्यांचा आगमन आपल्या घरात होऊ शकत.

आपल्या घराच्या जवळ जर वटवाघळे येऊ लागली तर मित्रांनो लक्षात घ्या की वटवाघळे ही अत्यंत धोकादायक पक्षी आहेत आणि ही शकुनशास्त्रा नुसार आपल्यासाठी व आपल्या घरातील लोकांसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. वटवाघुळ हा मोठ्या प्रमाणात नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणारा पक्षी आहे. असा पक्षी आपल्या घरासमोर येणे हे अशुभ समाचार आपल्या साठी आणू शकत आणि जर वटवाघळे जर आपल्या घराजवळ आली तर त्यांना ताबडतोब हटवा. किंव्हा ती आपल्या घराशेजारील झाडांवरती बसणार नाहीत याची काळजी घ्या.

चिमणी जर आपल्या घरात आली किंव्हा घरटे बनविल तर मित्रांनो आपल्या घरातील वातावरण आनंदी होत. आपल्या घरावर येणार संकट टाळण्याच काम हे चिमणीच घरट करत अस शकुनशास्त्रा मानत. आपल्यावर येणाऱ्या अनेक बाधा चिमणीचे घरटे जर असेल तर त्या दूर होतात.
कबुतरा विषयी गैरसमज खूप लोकांच्या मनात असतो. तो आपण आज दूर करूया.

तुम्हाला जर सकाळी उठल्यावर कबुतराचा आवाज आला तर तुमचे नातेसंबंध मधुर बनतात. तुमचे मित्र तुमच्याशी प्रेमाने वागू लागतात. मैत्री संबंध मजबुत बनतात. तुम्ही ज्या ठिकाणी काम करताय त्या सहकाऱ्यांन बरोबर आपले संबंध दृढ बनतात. याउलट जर सायंकाळच्या वेळी कबुतराचा आवाज ऐकू येऊ लागले तर मित्रांनो आपल्या एखाद्या सहकाऱ्याबरोबर आपलं मोठं भांडण होऊ शकत. घरात कलह निर्माण होतो. कदाचीत चोरी सुद्धा होऊ शकते. घरामध्ये मोठ्याप्रमाणात वादविवाद निर्माण होऊ शकतात.

मित्रांनो जर तुम्हाला तुमच्या घराशेजारी घुबड दिसू लागलं तर लक्षात घ्या लवकरच एखादी मोठी शुभ बातमी तुमच्या कानावरती पडणार आहे. सकाळी सकाळी झालेलं मोरच दर्शन. तुम्ही सकाळी बाहेर पडताना जर मोर दिसला किंव्हा तुमच्या घराजवळ जर मोर आला तर ही अत्यंत चांगली बातमी आहे. तुम्हाला काहीतरी शुभ समाचार मिळणार आहे किंव्हा एखादा मोठा लाभ तुम्हाला होणार आहे.

मित्रांनो तुम्हाला जर सकाळी ससा दिसला तर तुमच्या उद्योग व्यवसायात तुम्हाला मोठा लाभ होऊ शकतो. मित्रांनो एक अत्यंत दुर्मिळ पक्षी म्हणजे हंस. जर हंस तुमच्या घरा शेजारी आला किंव्हा तुमच्या घरासमोर आला तर समजून जा की तुमच्या कामामध्ये एक नवीन ऊर्जा एक नवीन उत्साह आणि शुभता तुमच्या दृष्टीस पडेल. ही माहिती जर तुम्हाला आवडली तर नक्की लाईक आणि शेअर करा…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *